Wendbaar leiderschap

In het huidig tijdperk staan organisaties voor meervoudige en complexe uitdagingen. Ze vragen om een andere manier van denken en handelen. Leiderschap van nu is gebaseerd op vertrouwen en verbinden. Vanuit gemeenschappelijke waarden naar de toekomst kijken en daarbij passende doelen stellen en beslissingen nemen.

Motorrijden is je blik op de horizon gericht houden, op waar je naar toe wilt. En ondertussen zien wat er om je heen gebeurt. Motorrijden is agile, anticiperen op gebeurtenissen en altijd een uitweg zien.

Wendbaar zijn is dus (persoonlijk) leiderschap tonen, in organisatieontwikkeling én in het rijden op de motor.

Wat?

In deze training komen thema’s aan de orde die essentieel zijn in de ontwikkeling van je leiderschap.
Persoonlijke visie; drijfveren, kwaliteiten & kernwaarden
Prioriteiten stellen; maken van de juiste keuzes en goed omgaan met je energie
Emotionele intelligentie; omgaan met eigen en andermans emoties
Verbindende communicatie; écht contact maken, ruimte scheppen voor diversiteit
Het smeden van een team en wat daar voor nodig is.
Daarin maken we o.a. gebruik van de inzichten uit ‘The 7 habits for highley effective people’ van Stephen Covey.


Het programma

♦ De training bestaat uit 2 modules van 2 dagen. (totaal 10 dagdelen)
♦ Zowel in de trainingsruimte als op de motor leg je door middel van oefeningen, opdrachten en cases de relatie met je eigen werkpraktijk.

Persoonlijke intake

♦ Elke deelnemer heeft voorafgaand aan de training een intakegesprek met trainer Henny Veldhuizen.
♦ Door vooraf de gewenste uitkomsten scherp te stellen ontstaat er direct een focus in je leerproces.

Voor wie?

♦ Je kunt hiërarchisch leiding geven, als projectleider verantwoordelijk zijn of een eigen zaak hebben.
♦ Als je een motorrijbewijs hebt kun je aan deze training deelnemen.
♦ Maximaal tien deelnemers.